Invoering mondkapjesplicht tijdens VCA- en SOG-examinering

Vandaag (22 oktober 2020) ontvingen wij van VCA Infra het bericht dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is gesteld voor iedere kandidaat/bezoeker van examencentrums en/of examenlocaties ten behoeve van VCA- en SOG examinering.

Onderstaand vindt u de volledige berichtgeving van VCA Infra:

In navolging van de landelijke regelgeving komen we met een breed gedragen invoering van de mondkapjesplicht.
VCA Infra, Gebruikersgroep VCA en de stichting Examenkamer komen gezamenlijk tot de volgende formulering voor deze mondkapjesplicht. SSVV steunt deze door de partners gezamenlijk voorgestelde koers. Het volgende zal worden opgenomen als aanvulling in de actuele versie van het ‘’Handboek examinering’’:

 1. Iedere examenkandidaat is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de examenlocatie (in welke definitie dan ook denkbaar). Het mondkapje wordt gedragen totdat een kandidaat op zijn examenplaats zit.
 2. Het mondkapje dient kort afgezet te worden om een correcte identiteitscontrole uit te voeren. Ook bij het kort afzetten dienen de juiste hygiënische maatregelen in acht genomen te worden.
 3. De verantwoordelijkheid voor het dragen van een mondkapje ligt bij het examencentrum. Het is toegestaan dat zowel het examencentrum, opleider, of welke partij dan ook het mondkapje verstrekt. Kandidaten mogen hun eigen mondkapje ook gebruiken;
 4. Het dragen van het mondkapje is verplicht wanneer er vrijelijk door de examenlocatie bewogen wordt. Wanneer kandidaten een zittende, statische positie hebben (aan hun (CBT-)examen bezig zijn), mag het mondkapje afgezet worden. Wanneer het examen afgelopen is, dient het mondkapje weer opgezet te worden. Bij het op- en afzetten van het mondkapje dienen de juiste hygiënemaatregelen in acht genomen te worden. Uiteraard is het toegestaan om ook tijdens het examen het mondkapje te dragen;
 5. Ook voor SOG-theorie- en praktijkexamens geldt dezelfde mondkapjesplicht;
 6. Uitgezonderd van de mondkapjesplicht zijn de volgende examens:
  1. SOG-praktijkexamens met maximaal 1 kandidaat in de examenruimte. Hierbij geldt dat er altijd ruime afstand blijft tussen kandidaat en examinator;
  2. SOG-praktijkexamen Aanslaan en begeleiden van lasten
  3. SOG-praktijkexamen Hoogwerker
  4. SOG-praktijkexamen Vorkheftruck
  5. SOG-praktijkexamen Adembescherming
  6. SOG-praktijkexamen Verreiker
  7. Bij alle bovenstaande titels geldt wel dat het mondkapje gedragen dient te worden tot en met de start van het fysieke praktijkexamen. Het is toegestaan om bij deze uitzonderingen alsnog een mondkapje te dragen.
 7. Deze regel geldt ook voor de examenfunctionaris van het examen en de eventueel aanwezige toezichthouder.
 8. Deze mondkapjesplicht treedt per direct en voor onbepaalde tijd in werking. Om die reden vragen wij u dit te communiceren naar klanten/kandidaten. Wij hebben begrip voor het feit dat dit tijd vraagt om te organiseren.
 9. Vanuit SSVV is de examenkamer gevraagd hier middels het regulier toezicht aandacht aan te besteden.

Meer weten over onze COVID-19 maatregelen? Zie dan op deze pagina ons actuele overzicht.