Vergelijkingsinstrument SOG-Kwalificaties

Bedrijven maken regelmatig gebruik van opgeleide buitenlandse werknemers/uitzendkrachten. Wanneer een bedrijf positieve ervaringen heeft met medewerkers die in het land van herkomst een vakopleiding hebben gevolgd, kan de opdrachtgever met behulp van een vergelijkingsinstrument de beide opleidingen naast elkaar leggen en het ingevulde instrument voor advies aan de waarborgcommissie (WBC) voorleggen.

De WBC kan dan adviseren om de buitenlandse opleiding gelijkwaardig te verklaren aan de SOG opleiding. Bij een positief besluit wordt de gelijkwaardigheid vermeld in het centrale overzicht ‘Overzicht vrijstellingen SOG’.  HetVergelijkingsinstrument SOG-kwalificatie is ook vertaald in Engels en Duits. Een verdere toelichting is te vinden op het formulier.

Vergelijkingsinstrument SOG-kwalificatie: