Vernieuwde dispensatieregeling

Tijdens de lockdown zullen de meeste VCA- en SOG-examens met de nodige maatregelen doorgang kunnen vinden. Onze Corona Proof toetslocatie in Rotterdam-Hoogvliet zal ook gedurende deze lockdown geopend zijn. Voor actuele openingstijden en/of examenmogelijkheden adviseren wij u om  contact met ons op te nemen.

Voor de mensen die gedurende deze periode geen examen wensen te doen is er vanuit SSVV besloten om de dispensatieregeling van eerder dit jaar te herintroduceren.

De dispensatieregeling houdt concreet in:

  1. Diplomahouders van wie het diploma tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 april 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

    Dit geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’

  2. Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen dispensatie tot 1 april 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.

  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.

Uiteraard, ook in deze hele vreemde Coronatijd, staan wij tot uw beschikking. Voor vragen of onduidelijkheden; bel ons via 0181 – 638449 of mail naar info@ebvn.nl