Buitenwacht (Mangatwacht)

Titel Werken als Buitenwacht (mangatwacht)
Geldigheid diploma 3 jaar
Doelgroep Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.
Ingangseisen – Tenminste 18 jaar of 16 jaar in het kader van behalen startkwalificatie – B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of gelijkwaardig vastgesteld diploma
Aanvullende eisen – De kandidaat moet de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk op tenminste niveau B1 beheersen
Meer informatie Klik hier