Verreiker

Titel:- Werken met een roterende en/of starre verreiker voor heffen
Geldigheid diploma:- 5 jaar
Doelgroep:- Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hefwerkzaamheden.
Ingangseisen:-
  • Tenminste 18 jaar of 16 jaar in het kader van behalen startkwalificatie
  • B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of gelijkwaardig vastgesteld diploma
Aanvullende eisen:-
  • Wanneer er met een verreiker op de openbare weg gereden wordt, dient de bestuurder in bezit te zijn van het benodigde rijbewijs voor de openbare weg.
Meer informatie:- Klik hier
Titel:- Werken met een roterende en/of starre verreiker voor heffen en hoogwerken
Geldigheid diploma:- 5 jaar
Doelgroep:- Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hef- en hoogwerkzaamheden.
Ingangseisen:-
  • Tenminste 18 jaar of 16 jaar in het kader van behalen startkwalificatie
  • B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of gelijkwaardig vastgesteld diploma
Aanvullende eisen:-
  • Wanneer er met een verreiker op de openbare weg gereden wordt, dient de bestuurder in bezit te zijn van het benodigde rijbewijs voor de openbare weg.
Meer informatie:- Klik hier
Titel:- Werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen
Geldigheid diploma:- 5 jaar
Doelgroep:- Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hef- en hijswerkzaamheden. (<10 tonmeter).
Ingangseisen:-
  • Tenminste 18 jaar of 16 jaar in het kader van behalen startkwalificatie
Aanvullende eisen:-
  • B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of gelijkwaardig vastgesteld diploma
  • Wanneer er met een verreiker op de openbare weg gereden wordt, dient de bestuurder in bezit te zijn van het benodigde rijbewijs voor de openbare weg.
Meer informatie:- Klik hier