NEN 3140

De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Per juli 2019 is de NEN 3140+A3:2019 van kracht.

Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het betreft hier spanningen van ten hoogste 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

EBVN voorziet in de mogelijkheid om een examen NEN 3140 voor persoonscertificatie af te leggen. Dit examen is er in 3 soorten:

  • VOP: Voldoende Onderricht Persoon
  • VP: Vakbekwaam Persoon
  • IV: Installatie Verantwoordelijke

Afhankelijk van welke werkzaamheden u uitvoert of gaat voeren, biedt EBVN u de mogelijkheid om tot een persoonscertificaat te komen, middels een theorie- en praktijkexamen.

Voor het aanmelden van een NEN 3140 examen, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0181 – 638 449.